WWW

1990-luvun loppupuoliskolla tapahtunut WWW-palveluiden läpimurto sai aikaan sen, että kaikki itseään kunnioittavat yritykset hankkivat kotisivut. Usein näin tapahtui riippumatta siitä, ehdittiinkö kunnolla paneutua investoinnin tarpeellisuuteen, tuottavuuteen ja läpivientiin, puhumattakaan seurannasta ja päivitysten suunnittelusta. Tuloksena oli suuri joukko sivustoja, jotka tarkoittivat hyvää, mutta eivät vastanneet tarkoitustaan.

Olennaista hyvän WWW-palvelun rakentamisessa on ymmärtää suunnittelun kolmiyhteys, jossa kaikki asiat vaikuttavat kaikkiin: Ilman kattavaa, ajantasaista, olennaista sisältöä sivusto on tietenkin hyödytön.

Toisaalta, hyvä sisältö ja näyttävä ulkoasu liian hitaalla palvelimella on sekin tuottamaton investointi. Kolmanneksi, huonosti suunniteltu sivusto ei vastaa tarkoitustaan vaikka sisältö olisi kuinka hyvä ja palvelin tehokas.

Tässä on syy siihen, miksi WWW-suunnittelu täytyy tehdä tietyllä tavalla, projektina ja hallitusti. Millainen prosessi WWW on? Yritys voi tietenkin ottaa yhteyttä palveluntarjoajiin, joista ei nykyään ole minkäänlaista pulaa.

Yrityksen tarpeiden selvittäminen palveluntarjoajalle tai palveluntarjoajan tukemana ei aina onnistu, mistä syntyy helposti ongelmia. Hyvä palveluntarjoaja aloittaakin palvelunsa kartoittamalla kunnolla sen, mitä pitäisi saada aikaan, eli sisältöselvityksen.

Valitettavan usein kuitenkin syöksytään luomaan ulkoasua ja valitsemaan palvelinkoneita ennen kuin olennaiset perusasiat on kirjattu ylös ja hyväksytty tehtäviksi.

Sabulon avulla sisältö- ja tarvekartoitus tulee tehdyksi oikeaan aikaan ja oikeanlaajuisena. Sen pohjalta on turvallista lähteä kehitystoimintaan osaavan ja tehokkaan toimittajayrityksen kanssa. Ota yhteyttä niin katsotaan, millaista Internet-palvelua yrityksenne tarvitsee.